Jambiani, Zanzibar
 Hana, Lalibela
 Lalibela, Ethiopia
 Zanzibar
 Fatima, Zanzibar
 Zanzibar
 Milky way, Zanzibar
 Bajaji driver, Dar es Salaam
 Coco Beach, Dar es Salaam
 Sugar cane juice, Dar es Salaam
 Zanzibar Mixy on Coco Beach, Dar es Salaam
 Dalla Dalla, Dar es Salaam
 Kariakoo, Dar es Salaam
 Guesthouse staff, Dar es Salaam
IMG_5518.jpg
IMG_4642.jpg
IMG_5555.jpg
IMG_4914.jpg
IMG_4790.jpg
IMG_4923.jpg
IMG_4966.jpg
IMG_5281.jpg
IMG_5295.jpg
IMG_5574.jpg
IMG_5588.jpg
IMG_5982.jpg
IMG_6013.jpg
IMG_6127.jpg
 Addis Ababa, Ethiopia
 Addis Abeba, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Morning prayer, Lalibela
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Bete Giyorgis, Lalibela
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Roasting coffee, Lalibela
 Coffee ceremony, Lalibela
 Generosity, Lalibela
 Lalibela, Ethiopia
 Lalibela, Ethiopia
 Fishermen, Zanzibar
 Games, Zanzibar
 Zanzibar
 Seeweed drying, Zanzibar
 Sunset, Zanzibar
 Zanzibar
Africa_1-2.jpg
prev / next